Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welkom informatie/contact Mededelingen Programma  Foto's Vriend(inn)en Weblinks 

informatie/contact

Organisatie:De organisatie staat beschreven in de opgestelde statuten, die in 1995 voor onbepaalde tijd verlengd zijn. De statuten en huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij het bestuur.Bestuur:Het bestuur bestaat uit een drietal leden waarbij de taken en functies als volgt zijn verdeeld:Voozitter en 2e penningmeester: Jack VranckenSecretaris en vicevoorzitter: Hettie Moonen-Possen2e secretaris: Thea Schulteis-PetersPenningmeester: Nick CremersPresident: Z.E.H. pastoor L. TerraneaDirigente: Sybill Cremers-CremersMuziekcommissie:De muziekcommissie bestaat uit de dirigente en 2 actieve leden. Deze commissie heeft tot doel, het programma van de diverse uitvoeringen samen te stellen.Feestcomité:Het feestcomité bestaat uit een drietal leden en organiseert bij regelmaat activiteiten voor de leden.Repetitie:Op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.Verenigingslokaal: Sfeercafé Belvauer, Hereweg 91, 6373 VE Landgraaf. Tel. 0613927771Contributie:De contributie bedraagt € 4,- per maandBankrekening:NL17INGB0005712335 tnv gkz St. Caecilia Nieuwenhagen.

Secretariaat:Achter de Heggen 13, 6373 XB LandgraafTelefoon: 0455318392/0620461099. B.g.g. 0455310392Email: hettiemoonen@ziggo.nlwebsitebeheer: Hettie Moonen-Possen

hier kunt u scrollen

dirigente en bestuur

Sybill

Jack

Hettie

Thea

penningmeester NickNieuwenhagen