gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia Nieuwenhagen
Parochie O.L. Vrouw Hulp der Christenen Nieuwenhagen
Secretariaat: Achter de Heggen 13, 6373 XB Landgraaf Telefoon: 0455318392/0620461099 Email: info.kerkkoornieuwenhagen@gmail.com websitebeheer: Hettie Moonen-Possen
Organisatie: De organisatie staat beschreven in de opgestelde statuten, die in 1995 voor onbepaalde tijd verlengd zijn. De statuten en huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij het bestuur. Bestuur: Het bestuur bestaat uit een drietal leden waarbij de taken en functies als volgt zijn verdeeld: Voozitter en 2e penningmeester: Jack Vrancken Secretaris en vicevoorzitter: Hettie Moonen-Possen 2e secretaris: Thea Schulteis-Peters President: Pastoor Freek Jongen Penningmeester: Nick Cremers Dirigente: Sybill Cremers-Cremers Muziekcommissie: De muziekcommissie bestaat uit de dirigente en 2 actieve leden. Deze commissie heeft tot doel, het programma van de diverse uitvoeringen samen te stellen. Feestcomité: Het feestcomité bestaat uit een drietal leden en organiseert bij regelmaat activiteiten voor de leden. Repetitie: Op maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in zaal Dierks, Hoogstraat 65, Landgraaf. Contributie: De contributie bedraagt € 5,- per maand Bankrekening: NL17INGB0005712335 tnv gkz St. Caecilia Nieuwenhagen.
gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia Nieuwenhagen
Secretariaat: Achter de Heggen 13, 6373 XB Landgraaf Telefoon: 0455318392/0620461099 Email: info.kerkkoornieuwenhagen@gmail.com websitebeheer: Hettie Moonen-Possen
klik hier
Organisatie: De organisatie staat beschreven in de opgestelde statuten, die in 1995 voor onbepaalde tijd verlengd zijn. De statuten en huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij het bestuur. Bestuur: Het bestuur bestaat uit een drietal leden waarbij de taken en functies als volgt zijn verdeeld: Voozitter en 2e penningmeester: Jack Vrancken Secretaris en vicevoorzitter: Hettie Moonen-Possen 2e secretaris: Thea Schulteis-Peters President: Pastoor Freek Jongen Penningmeester: Nick Cremers Dirigente: Sybill Cremers-Cremers Muziekcommissie: De muziekcommissie bestaat uit de dirigente en 2 actieve leden. Deze commissie heeft tot doel, het programma van de diverse uitvoeringen samen te stellen. Feestcomité: Het feestcomité bestaat uit een drietal leden en organiseert bij regelmaat activiteiten voor de leden. Repetitie: Op maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in zaal Dierks, Hoogstraat 65, Landgraaf. Contributie: De contributie bedraagt € 5,- per maand Bankrekening: NL17INGB0005712335 tnv gkz St. Caecilia Nieuwenhagen.