gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia Nieuwenhagen
Parochie O.L. Vrouw Hulp der Christenen Nieuwenhagen
jarig in april:

Mariet: 25 april

Jack: 27 april een gezellige dag gewenst Ter info: Waarom is onze site niet veilig… Ik heb dit voorgelegd en het volgende antwoord ontvangen: https is echt alleen van belang wanneer er persoonlijke gegevens naar de server gaan. Voor 99% van de websites die gemaakt worden met Webdesigner is dat niet het geval. Te denken valt aan o.a. betalingsgegevens, e-mailadressen etc. De widges die hiermee werken (bijvoorbeeld Paypal) hebben dit in hun widget reeds afgedekt en communiceren per https.
mededelingen voor de leden
Afmelden bij Hettie 0455318392/0620461099 of info.kerkkoornieuwenhagen@gmail.com
er
om alvast te noteren: zingen aan Leenderkapel: maandag 13 mei laatste uitvoering voor zomerreces (met kienen): zaterdag 6 juli elders zingen + nazit (met partner) zondag 6 oktober St. Caeciliafeest: zondag 24 november
*mee te nemen muziek vanaf 8 april: Inzingoefeningen-Missen:Gounod-Cremers-Kraft-Lourdes-Haydn 6-10-30-60-83-105-111-115-128-159-173-174-193(nieuwe partituur)-208- 215-246-248-256-259-260-261-264-266-269-271-272-273-274 (=gloria algemeen)-275
zaterdag 20 april mis zingen: Haydn en 10-60-248-275
gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia Nieuwenhagen
klik hier

Afmelden bij Hettie 0455318392/0620461099 of

info.kerkkoornieuwenhagen@gmail.com

mededelingen voor de leden
Ter info: Waarom is onze site niet veilig… Ik heb dit voorgelegd en het volgende antwoord ontvangen: https is echt alleen van belang wanneer er persoonlijke gegevens naar de server gaan. Voor 99% van de websites die gemaakt worden met Webdesigner is dat niet het geval. Te denken valt aan o.a. betalingsgegevens, e-mailadressen etc. De widges die hiermee werken (bijvoorbeeld Paypal) hebben dit in hun widget reeds afgedekt en communiceren per https.
jarig in april:

Mariet: 25 april

Jack: 27 april

een gezellige dag gewenst
om alvast te noteren: zingen aan Leenderkapel: maandag 13 mei laatste uitvoering voor zomerreces (met kienen): zaterdag 6 juli elders zingen + nazit (met partner) zondag 6 oktober St. Caeciliafeest: zondag 24 november
*mee te nemen muziek vanaf 8 april: Inzingoefeningen-Missen:Gounod-Cremers-Kraft-Lourdes-Haydn 6-10-30-60-83-105-111-115-128-159-173-174-193(nieuwe partituur)-208- 215-246-248-256-259-260-261-264-266-269-271-272-273- 274 (=gloria algemeen)-275
zaterdag 20 april mis zingen: Haydn en 10-60-248-275