gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia Nieuwenhagen
Parochie O.L. Vrouw Hulp der Christenen Nieuwenhagen
Ter info: Waarom is onze site niet veilig… Ik heb dit voorgelegd en het volgende antwoord ontvangen: https is echt alleen van belang wanneer er persoonlijke gegevens naar de server gaan. Voor 99% van de websites die gemaakt worden met Webdesigner is dat niet het geval. Te denken valt aan o.a. betalingsgegevens, e-mailadressen etc. De widges die hiermee werken (bijvoorbeeld Paypal) hebben dit in hun widget reeds afgedekt en communiceren per https.
mededelingen voor de leden
Afmelden bij Hettie 0455318392/0620461099 of info.kerkkoornieuwenhagen@gmail.com
Kerstmis: Zondag 24 december: nachtmis om 19.30 uur; we zingen samen met St. Gregorius in onze Parochiekerk Mis Jones+K69 en K1-K57-K67-K68 gezamenlijke repetitie op: maandag 11 december om 19.30 uur in ons verenigingslokaal woensdag 20 december om 19.30 uur in onze kerk
*mee te nemen muziek vanaf 13 november: Inzingoefeningen Missen: Führer-Gounod-Cremers en Jones. Advent: A3-A4-A6 Kerst:K1-K57-K67-K68-K69 17-60-143-146-157-195-202-222-238-240-262-264-265-267-269-271
er zijn nieuweer zijn nieuwe foto’s foto
erer zijn nieuwe foto’s toegevoegd uitreiking medaille jubilaris: klik hier
* zaterdag 9 december: mis zingn om 18.00 uur. Mis Cremers (missa brevibus hymnis) en A3-A4-A6-222-240
gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia Nieuwenhagen
klik hier

Afmelden bij Hettie 0455318392/0620461099 of

info.kerkkoornieuwenhagen@gmail.com

mededelingen voor de leden
Ter info: Waarom is onze site niet veilig… Ik heb dit voorgelegd en het volgende antwoord ontvangen: https is echt alleen van belang wanneer er persoonlijke gegevens naar de server gaan. Voor 99% van de websites die gemaakt worden met Webdesigner is dat niet het geval. Te denken valt aan o.a. betalingsgegevens, e-mailadressen etc. De widges die hiermee werken (bijvoorbeeld Paypal) hebben dit in hun widget reeds afgedekt en communiceren per https.
*mee te nemen muziek vanaf 13 november: Inzingoefeningen Missen: Führer-Gounod-Cremers en Jones. Advent: A3-A4-A6 Kerst:K1-K57-K67-K68-K69 17-60-143-146-157-195-202-222-238-240-262-264-265-267-269-271
Kerstmis: Zondag 24 december: nachtmis om 19.30 uur; we zingen samen met St. Gregorius in onze Parochiekerk: Mis Jones+K69 en K1-K57-K67-K68 gezamenlijke repetitie op: maandag 11 december om 19.30 uur in ons verenigingslokaal woensdag 20 december om 19.30 uur in onze kerk
er zijn nieuwe foto’s toegevoegd uitreiking medaille jubilaris: klik hier
* zaterdag 9 december: mis zingen om 18.00 uur. Mis Cremers (missa brevibus hymnis) en A3-A4-A6-222-240