gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia Nieuwenhagen
Parochie O.L. Vrouw Hulp der Christenen Nieuwenhagen
programma 2023 voorlopig programma 2024 eerstvolgende uitvoering: zaterdag 9 december: mis om 18.00 uur Kerstavond: zondag 24 december: Nachtmis om 19.30 uur, we zingen samen met St. Gregorius in onze Parochiekerk Maandag 1 januari 2024: mis om 11.00 uur in P&P kerk Schaesberg, we zingen samen met St. Gregorius en Schola Schaesberg, aansluitend Nieuwjaarsreceptie. zaterdag 27 januari: mis om 19.00 uur in Nieuwenhagerheide zaterdag 24 februari: mis om 18.00 uur zaterdag 16 maart: mis om 18.00 uur donderdag 28 maart: Witte donderdag: mis om 19.00 uur zondag 31 maart (1e Paasdag) mis om 11.00 uur
gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia Nieuwenhagen
klik hier
programma 2023 voorlopig programma 2024 eerstvolgende uitvoering: zaterdag 9 december: mis om 18.00 uur Kerstavond: zondag 24 december: Nachtmis om 19.30 uur, we zingen samen met St. Gregorius in onze Parochiekerk maandag 1 januari 2024: mis om 11.00 uur in P&P kerk Schaesberg, we zingen samen met St. Gregorius en Schola Schaesberg, aansluitend Nieuwjaarsreceptie. zaterdag 27 januari: mis om 19.00 uur in Nieuwenhagerheide zaterdag 24 februari: mis om 18.00 uur zaterdag 16 maart: mis om 18.00 uur donderdag 28 maart: Witte donderdag: mis om 19.00 uur zondag 31 maart (1e Paasdag) mis om 11.00 uur